måndag 23 januari 2017

Framtidens plast doftar tall

Ett team av kemister i England har listat ut ett sätt att producera en förnybar plast av tallbarr, som eventuellt kan ersätta plasten som idag är gjord av råolja. Kådan från tallen innehåller kemikalien: pinen, som de använder för plastproduktion och som doftar både fräscht och gott.
Pinen är ett naturligt ämne som kallas även terpen och pappersindustrin genererar massor av det som avfallsprodukt. Matthew Davidson, chef för teknologicenter för hållbara kemikalier, publicerade resultat i tidskriften Polymer Chemistry.

En negativ aspekt i att skapa plastprodukter med förnybara energikällor är att man fortfarande måste lägga till icke-förnybara komponenter. De biobaserade alternativen saknar egenskaper som behövs men som petrokemin har. Fast nu kan tallbarrsplasten kunna användas så att hela plasten kommer från förnybara energikällor.

Man vill använda avfallsprodukten från industrin som annars skulle kastas bort och förvandla det till något nyttigt. Teamet har endast producerat små mängder av tall-plast men planerar att skapa mer. När de börjar generera större mängder av tall-plast, föreslår de att det skulle kunna användas till livsmedelsförpackningar, plastpåsar och medicinska implantat


Davidson tror att deras råmaterial tillverkad av tall kommer att revolutionera den kemiska industrin. Förutom tall, undersöker teamet andra förnybara källor för att göra plast av, såsom limonen från citrusfruktsavfall.