måndag 28 november 2016

Ord vi använder ändrar bokstavligen vår hjärna

Nyligen genomförda studier rapporterar fascinerande resultat: Orden du väljer att använda kan bokstavligen ändra din hjärna.
Dr Andrew Newberg, en neuroforskare vid Thomas Jefferson University och Mark Robert Waldman, en kommunikationsexpert har tillsammans skrivit boken: "Ord kan ändra din hjärna". I boken skriver de att "ett enda ord har makt att påverka hur generna som reglerar fysisk och emotionell stress formas".
När vi använder ord fyllda med positivitet som "kärlek" och "fred", kan vi ändra hur vår hjärna fungerar genom att öka kognitivt resonemang och stärka områden i våra frontallober.  När vi använder positiva ord oftare än negativa påverkar det vår motivationscentrum i hjärnan och som driver oss till handling.
När vi använder negativa ord, hindrar vi producering av att förebygga neuro-kemikalier som hjälper oss att handskas med stress. Vi är skapta att oroa oss, det är så vår primalhjärna skyddar oss från farliga situationer för överlevnad.
Så när vi tillåter negativa ord och begrepp i våra tankar, ökar vi aktiviteten i hjärnans rädslocentrum (amygdala) och bidrar till att spänningsproducerande hormoner översvämmar vårt system. Dessa hormoner och signalsubstanser avbryter de logiska processerna i hjärnan och hämmar normal funktion. Newberg och Waldman skriver: "arga ord skickar larmmeddelanden till hjärnan som stänger centret för logiskt tänk och resonemang i frontalloberna".
I boken berättar de hur vi kan använda ”rätt” ord för att bokstavligen förändra vår verklighet. "Genom att hålla ett positiv och optimistisk ord i ditt sinne stimulerar du frontallobens aktivitet. Området omfattar en specifik språkcentra som är direkt ansluten till motorisk cortex som är ansvarig för att motivera dig till handling.  Vår forskning har visat att desto längre du koncentrerar dig på positiva ord, desto mer påverkar du även andra delar av hjärnan.

Funktioner i hjässloben börjar förändras, vilket förändrar din uppfattning om dig själv och de människor du interagerar med. En positiv syn på dig själv hjälper dig att se det goda i andra, medan en negativ självbild resulterar i misstänksamhet och tvivel. Med tiden kommer strukturen i thalamus också att förändras som resultat på dina medvetna ord, tankar och känslor och vi tror att dessa förändringar påverkar ditt sätt att uppfatta verkligheten".
En studie som utförts av positiv psykologi utvecklar vidare effekterna av att använda positiva ord. En grupp vuxna i åldern 35-54 fick en uppgift att skriva ner tre saker som hade gått bra för dem den dagen, inklusive en förklaring till varför. Följande tre månader visade att deras grad av lycka fortsatte att stiga och att deras känslor av depression fortsatte att minska. Genom att fokusera och reflektera över positiva tankar och känslor, kan vi förbättra vår totala välbefinnande och öka funktionaliteten i vår hjärna.

Vilka ord du väljer att fokusera din energi på? Om du märker att livet inte är precis som du vill ha det, testa ha med dig ett block där du skriver ner och håller koll på hur ofta du använder negativa ord. Du kan bli förvånad över hur enkelt lösningen till ett bättre liv verkligen är: ändra dina ord, förändra ditt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar