onsdag 30 november 2016

Olyckliga människors vanor och hur vi undviker dessa

"Jag är fast besluten att vara glad och lycklig i vilken situation som helst. För jag har lärt mig att större delen av vårt elände eller dåligt mående inte bestäms av vår omständighet utan genom vår hur vi ser på det. "- Martha Washington, hustru till George Washington.
Lycka är något som vi alla strävar efter att uppnå. Som människor kan vi acceptera det faktum att: (a) liv är kort och (b) olyckor gör våra liv svårt. Våra vanor har en stor inverkan på livskvaliteten i våra liv, specifikt vanor som direkt påverkar vår lycka (eller brist av lycka). Det finns en stark skillnad mellan klinisk depression och kronisk känsla av missmod. Depression är en kemisk obalans i hjärnan, medan att vara låg är en disposition som ofta förvärvas genom hur vi väljer att leva våra liv. Här presenteras vanor som kan orsaka missmod och som alla kan undvikas.

1.Att klaga hela tiden – kroniskt
Lyckliga och framgångsrika människor klagar inte mycket. Å andra sidan verkar det som om kroniska klagare har alltid något negativt att säga, även när alla andra runtom en är glada! Vi alla har olika omständigheter som vi upplever under vår livstid, men i slutändan är dessa omständigheter våra, rättvist eller orättvist, ville vi dessa eller inte. Vi kan hellre söka lösningar på problem än att klaga, vilket inte leder oss någonvart.
2. Vara kritisk – mot dig själv eller andra
Hur vi pratar med oss själva formar vår självbild, för bättre eller sämre. Självkänsla är en väsentlig komponent till vår lycka. Att må bra med och i oss själva är en rättighet som vi alla har. När vi gör misstag, acceptera dem och gå vidare, utan att engagera dig i negativ self-talk. Respektera skillnaderna i andra och acceptera deras rätt att leva lyckligt (som de vill) utan onödig kritik från dig.

3. Att leva bortom prylar
Vi lever i ett materialistiskt samhälle, där vi ständigt bombarderas med reklam för den senaste bilen, prylen eller kreditkort, alla lovar ett enklare och mer givande liv. Även om ett inköp av en ny produkt kan ge en emotionell boost, så varar det inte. Du har väl hört om ångerrätten? Det finns en anledning till att den finns. När du i stället gör något som inte innebär en ny pryl som motion, läsning, sightseeing, osv kommer det att ge dig tillfredsställelse utan skuld.
4. Negativa beroenden
Det mesta är bra med måtta: mat, en drink eller två, underhållning, shoppa, men när dessa saker hamnar i centrum i våra liv, blir det ett problem. Ett starkt förebyggande åtgärd och sätt att hjälpa med beroende är att hitta och leva ut våra passioner i största möjliga utsträckning.

5. Ångra det som varit
Att beklaga sig är inte bara meningslöst, utan det kan vara även skadligt. Forskning visar att repetitiva, negativa tankar om beslut som gjordes i det förflutna är ofta en föregångare till kronisk stress och depression. Enligt Psychology Today, finns det fyra sätt att hantera ånger-tankar: (1) lära av misstag, men vältra inte i det, (2) om du inte kan göra något för situationen släpp taget om det, (3) ta inte på dig skuld och (4) omformulera situationen mer positivt.
6. Oro för framtiden
Vi kan inte säga något om vår framtid. Vad vi kan göra är att leva i nuet där vi använder våra förmågor och talanger, som gör det möjligt att skapa oss ett lyckligare liv. Vi säger det som du redan vet: lev i nuet och var närvarande. Svårigheter uppstår, låt dem gå. Njut av de vackra sakerna i livet och uppleva dem fullt.

 7. Styrd av rädslor
Rädsla kan vara en grogrund till nedstämdhet. För att till fullo förstå detta, måste vi återigen gå tillbaka till att vara närvarande. Vi får inte låta rädslan för det okända (eller det oundvikliga) förlama oss och sänka vår livskvalitet. Rädsla är en negativ tankeprocess som ofta går på autopilot. Kom ihåg: vi är inte våra negativa tankar. Vi är inte rädslan, oron, ångesten eller någon annan negativ tankeprocess.
8. Hålla tillbaka mål och drömmar
Det är enkelt och lätt att fastna i rutiner i livet: att arbeta, äta, sova och kanske använda bara en dag eller två för att göra något roligt eller avslappnande. När vi inte riktar våra talanger och passioner mot ett positivt och konkret mål, kastar vi bort potentialen för något stort innan dess förverkligande. Den svåraste delen av att leva ut våra drömmar är att ta det första steget. Att skapa en spelplan är att ta det första steget, först då kan vi se möjligheterna.

 9. Skvaller
Ingenting utstrålar olycklighet och osäkerhet mer än negativ skvaller om någon annan. Varför skulle en glad, självsäker person engagera sig i något som inte är till någon nytta? Det skulle de inte. Skvaller är inte något de som försöker göra sina liv (och andras) bättre.
10. Hålla fast ilska och agg
I likhet med andra negativa känslor, är fientlighet en onödig tyngd på oss. Det handlar aldrig om andras okunniga beteende; det handlar om din lycka. Antingen förlåt, glöm eller ignorera och gå vidare med ditt liv.

11. Äta dåligt
Att äta näringsfattigt mat handlar om omedelbar tillfredsställelse (belöning). Det handlar verkligen inte om att må bra på lång sikt. Att äta dåligt kan resultera i dålig hälsa, viktökning, depression, brist på energi och minskad produktivitet. En väl balanserad kost resulterar i en helt motsatt effekt, mer energi, en hälsosam vikt, mental vakenhet och ökad produktivitet. Ät rätt, se bra ut och må bra.
12. Förstora våra problem
När vi upplever olycklighet och missnöje, är vår första reaktion nästan helt känslomässig. Med andra ord, vi förstorar saker helt ur proportion. Vi har fortfarande "reptilhjärnan" (amygdala) kvar, som är epicentrum av negativa känslor. Istället vore det bättre att bara ta ett steg tillbaka, titta på problemet objektivt (med minimal känsla) och fokusera på en lösning! Vi brukar säga att ta distans till det som händer och då menar man att ta distans från din känslomässiga reaktion.

När du väl är medveten om dessa vanor, kan du se till att ändra ditt sätt att agera genom att följa råden som nämns ovan.

Vilka negativa vanor försöker du undvika/minska?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar