tisdag 25 oktober 2016

Lösa upp gråstarr med ögondroppar

Det finns mer än 285 miljoner människor världen över som har synproblem. Enligt Fred Hollows Foundation, uppskattningsvis 32,4 miljoner människor runt om i världen är blinda. 90% av dessa människor lever i utvecklingsländerna och mer än hälften av dessa fall av blindhet orsakas av gråstarr som är den ledande orsaken till blindhet i världen. Idag behandlar man gråstarr med kirurgi som är dyrt. Detta innebär att operation är ingen alternativ för individer i utvecklingsländer.
Enligt American Academy of Ophthalmology, har nästan 22 miljoner amerikaner som är över 40 år gråstarr. När de fyller 80 år, har mer än hälften av alla amerikaner gråstarr. Många kommer att behöva genomgå smärtsamma och dyra operationer eller drabbas av allvarliga problem med synen.
Men det finns ett nytt hopp. Forskare i USA har skapat ett läkemedel som kan droppas direkt in i ögat som löser upp gråstarr. Resultaten finns publicerade i tidskriften Nature. Behandlingen har inte testats ännu på människor. Så det kommer att dröja innan ögondropparna blir ett alternativ till operationen. Detta är ändå ett stort steg framåt.

HUR DET FUNGERAR
Katarakter (gråstarr) blir till från strukturen av de kristallin-proteiner som utgör linsen i våra ögon. När denna struktur försämras med tiden resulterar det i att proteinerna klumpar ihop och bildar en mjölkaktig skikt över ögat som försämrar synen.
Forskarna är inte helt säkra på vad det är som orsakar proteinerna att göra detta, dvs de inte vet exakt vad som orsakar gråstarr. Ögondropparna är baserade på en naturligt förekommande steroid, som är känd som "lanosterol." Forskarna upptäckte nyligen två syskon som hade gråstarr men inte deras föräldrar. Dessa syskon hade en mutation som stoppade produktionen av lanosterol, som inte föräldrarna hade. Så tillsats av lanosterol i ögat kan stoppa kristallin-proteiner från att klumpa ihop sig och bilda gråstarr.

Forskarna har testat denna hypotes på kaniner och hundar och resultaten var mycket lovande. Efter man har testat dropparna på människor och fått lika bra resultat, är det dags att släppa ut medicinen på marknaden för att förändra livet för miljontals runt om i världen. Ögondropparna kommer att göra en stor skillnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar