torsdag 29 september 2016

Vår vän hjärnan

Hjärnan påverkas av tankar och attityder gentemot oss själva och av livet, på det vi gör och upplever. Sömn är hjärnans sätt att få paus och ett sätt att må bättre. Hjärnan behöver rikligt med vatten, motion och rörelse samt utmaningar som till exempel att få lära sig något nytt. Rutiner och vanor stänger av vissa kreativa och promlemlösande funktioner. Hjärnan älskar att vara ett kreativt verktyg.

Kost är hjärnans bränsle så se upp vad du fyller din kropp med och varför du äter. Är du verkligen hungrig eller är du trött, utmattad, stressad, ledsen? Diet är oftast en stressfaktor för kroppen, när vi försöker matcha något in i vår kropp som passade någon annan.

Hjärngympa ger din hjärna mer att göra och får de två hjärnhalvorna att samarbeta bättre vilket i sin tur gör oss till bättre problemlösare och mer kreativa. Ett sätt att låta hjärnan gymnastisera är att jonglera, spela piano eller trummor. Det vill säga att göra olika saker med vänster och höger sida av kroppen.
Att ge hjärnan utmaningar via motoriska rörelser ger oss också mer energi till andra saker efteråt.

Så om du nu kan påverka ditt välmående och välja hur du mår, så fråga dig själv, hur vill jag må? För hjärnan kan inte vara deppig, frustrerad, orolig och samtidigt tacksam, glad och uppskattande.

Ditt sätt att tänka får din hjärna att frigöra alla slags hormoner beroende på vilken typ av tankar du tänker. En person som tänker positiva tankar meddelar till deras hjärna att producera något i respons till dessa tankar. Dessa påverkar kemin i kroppen. Denna kemi kan också skapa obalans i kroppen och i ditt sinne, det mentala (psykiska sjukdomar). Forskare har kommit fram till att alla mentala sjukdomar är på grund av en kemisk obalans i kroppen.

 Så sättet vi tänker förändrar kemin i oss, i vår kropp som i sin tur kan orsaka till exempel magsår, cancer mm. Du har makten över kemin i din kropp, inte medicinerna. Du kan ändra alla slags kemiska ämnen som produceras inom dig genom ditt sätt att tänka. Ett av de vanligaste exemplen är stress (tankar som stressar oss) och som får vår blodtryck att bli högt. Detta är det kemiska resultatet och förändring i kroppen som baseras på ditt sätt att tänka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar