måndag 23 maj 2016

Krama mera!


En kram är universal medicin, det är som att skaka hand från hjärtat.  -Anonym

Kramar är bra!

Varför är det bra med kramar? Är det bara psykiskt det händer något eller är det fysiskt också? Alla borde kramas mer. Det är inte bara bra psykiskt utan även fysiskt. Vid kramar fylls kroppen med oxytocin (en peptid), som sänker stress och ökar välbefinnandet. Vi känner oss också tryggare av kramar och omtyckta. Även träning, massage, förlossning och amning frigör oxytocin.

Stress regleras i hypotalamus i hjärnan av ämnen som kallas peptider. Peptiden oxytocin har visat sig ha både läkande och stressdämpande effekter. Samtidigt som stresshormoner minskar ökar vårt näringsupptag, vi tål smärta bättre, vi får lägre blodtryck och vi får bättre förmåga att läka sår. Forskare tror att oxytocin frisätts även av andra stimuli som vänligt röstläge, ansiktsuttryck och gemenskap.

Så, vad är fördelarna med kramar:
 • Kramar är bärbara
 • Dom är bra för kroppen och knoppen
 • Omtyckta av många
 • Tar knappt någon energi
 • Är lätta att ge
 • Kan lösa världsproblem (nästan i alla fall)
 • Ger oss en känsla av trygghet
 • Är stressreducerande
 • Är helt enkelt varma och mysiga
 • När du ger en så får du en
 • Passar alla storlekar och alla åldrar

Vi får dock inte glömma att det inte är alla som uppskattar kramar. Så det är viktigt att man frågar innan eller att man kollar kroppsspråket hos den man vill krama om, för ofta kan man känna om en person vill kramas.

Forskning bekräftar – kramar är bra för hjärtat!


På Universitetet av North Carolina har ett forskarlag undersökt hälsoeffekterna av kramar. De hade 38 par som kontrollgrupp och de studerade effekten av kramar hos samtliga män och kvinnor i kontrollgruppen. Något som studien tydligt påvisar är att kramar ökar oxytocinhalten i blodet, samt att det sänker blodtrycket, något som i sin tur minskar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar.

Intressant nog verkar kvinnorna få ut mer av kramandet, rent hälsomässigt, eftersom blodtryckssänkningen blev mer markant och mer långvarig hos kvinnorna. Som en del av studien tog man först deltagarna åt sidan i separata rum, för att mäta halten av oxytocin och kortisol i blodet. Kortisol är en stresshormon, som utlöses då vi behöver prestera mer än vanligt, men det kan också leda till skador (utbrändhet) om den får härja fritt i kroppen under en längre tid, som under kronisk stress. Oxytocin är vad man kallar ett belöningshormon, som ger positiva upplevelser i form av ett njutbart rus, en inre frid och lyckokänslor. Både män och kvinnor uppvisade starkt förhöjda nivåer av oxytocin efter kramar. De som befann sig i särskilt kärleksfulla relationer hade högre nivåer av oxytocin. Dessutom hade alla kvinnor tydligt sänkta nivåer av stresshormonet kortisol, samt sänkt blodtryck.

Forskarlaget, ledda av psykologen Dr Karen Growen, skrev en rapport i tidskriften Psychosomatic Medicine, där de bekräftade att de positiva hälsoeffekterna av kramar klart ökar ju bättre relationen är, ju mer man stödjer varandra i relationen. Mer kärlek ger bättre hälsa. Forskare i British Heart Foundation har redan visat kopplingar mellan en positiv känslomässiga tillstånd, såsom lycka och låga nivåer av stresshormonet kortisol.

Denna växande mängd forskning visar bara hur viktigt socialt stöd är för alla, inte bara för de i en relation.
Sitter du fortfarande här? Gå, kramas, och gör någon glad Kyss

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar