fredag 1 april 2016

Sömn istället för studier

Varför sömn är viktigare än att studera

Att få tillräckligt med sömn är en undervärderad men viktig del av lärandet. I motsats till elevernas uppfattning om att stanna uppe hela natten för att plugga till en tenta kommer att leda till högre poäng, är sanningen att behovet av en god natts sömn är ännu viktigare än att slutföra sina läxor eller läsa för ett prov.

En ny studie i tidningen Child Development visade att offra sömn för att studera kommer faktiskt att slå tillbaka. I studien följdes 535 Los Angeles gymnasieelever under 14 dagar, noterades hur länge de sov, samt hur väl de förstod det som lärdes ut i klassen och hur de klarade proven, frågesport eller läxor.

"Även om forskarna förväntade att de extra timmarna av studier som tog bort sov-tid kan skapa problem när det gäller elevernas förståelse av vad de lär sig i klassen, blev de ändå förvånade att minskad sömn för studier resulterade att det gick dåligt på ett prov, frågesport eller läxor" skrev Science Daily.

"Minskad sömn står för de ökade problem i inlärning som uppstår efter ökad tid man använder för studier" sade UCLA-forskare Andrew Fuligni. "Även om dessa nätter av extra läsning kan tyckas nödvändigt, kan de kräva ett pris".

 I en annan studie av en forskargrupp vid University of York, fann forskarna att sömn även hjälper till att ökar språkinlärningen hos små barn. "Barns förmåga att minnas och känna igen nya ord förbättrades ungefär 12 timmar efter träning, men bara om de sovit tillräckligt". De viktigaste effekterna var kvar en vecka senare, vilket tyder på att dessa nya ord finns kvar i långtidsminnet". Studien visar att när de sover tillräckligt visar barnen samma inlärningsmönster som vuxna.

Men även om man vet att sömn är nödvändigt för inlärning, fortsätter studenter att möta de ökande krav på sin tid genom att tulla på sömnen. Barnen deltar ofta i flera fritidsaktiviteter samt försöker klara av flera timmar läxor varje kväll.

Vad är det som händer under sömnen?
Sömn sker i flera steg, där varje fas har en viss mening. Den mänskliga kroppen tar hand om sina fysiska behov först. Steg ett och två gås igenom snabbt för de är de korta faserna, sen fas tre och fyra som stannar i kroppen i flera timmar. Under dessa stadier har nervceller i hjärnan synkroniseras till en regelbunden rytm och kroppen börjar reparera sig själv. Immunförsvaret är återställd, muskler och hjärt-system föryngrad och de positiva effekterna på ämnesomsättningen och muskeltillväxt från träning börjar verka.

"Om du inte fick en god natts sömn, är det verkligen svårt att lära sig nya saker för att du inte fick rensa ut alla synapsförbindelser". "Skälet för att få en god natts sömn är för att du ska kunna njuta av nästa dag och så att du kan förstärka vad du lärde dig dagen innan" sa Dr Matt Carter, vid Universitet i Washington.

I slutet av en sex till åtta timmars nattsömn får hjärnan sin chans att föryngra sig, under (Rapid Eye Movement) REM sömn. Detta är det skede som är avgörande för eleverna eftersom hjärnan befäster allt som togs in dagen innan och rensar ut de gamla, onödiga minnen för att göra plats för ny information.

Under REM-sömn spelar din hjärna upp i princip allt som hände under dagen och befäster det du lärt dig. Under inlärningsprocessen, fyrar hjärnans synapser av i särskilda mönster. På natten fyrar dessa mönster av om och om igen, för att stärka vägen. Hjärnan minns många små detaljer från föregående dag som den inte kommer att behöva. Under REM-sömnen rensar hjärnan de onödiga detaljerna för att göra plats för ny information den följande dagen.

Om du inte får en god natts sömn är det verkligen svårt att lära dig nya saker för att du inte rensar ut alla synapsförbindelser. Hjärnans föryngrande funktioner händer under REM-sömnen, en senare fas av sömnen, så om en elev inte får sova tillräckligt kommer han inte att tillbringa mycket tid i REM-fasen. Precis som med vuxna, kommer barn med sömnbrist inte att kunna fokusera lika bra och under tiden kommer effekterna av sömnbrist tära på kroppen.

Vad är lösningen?
Utbildare och författare Madeline Levine säger i sin bok "Lär era barn väl" att gymnasieskolorna borde anpassa sina scheman för att möta ungdomarnas behov. Skolan borde börja klockan 10 för att försäkra gymnasieeleverna de nio timmar sömn som de behöver. Det skulle hjälpa dem att fokusera i klassen och kan även förebygga depression, ett tillstånd som är kopplat till brist på sömn.

Och det handlar inte bara om antalet timmar i sängen - det handlar om kvaliteten på sömnen. Sömn är något du kan förbereda och vara medveten om. Människor antar att sömn är naturligt för barnen. Men för unga, är det särskilt viktigt att upprätta en rutin, att inte äta kolhydrater innan sömn och för att undvika ljusa skärmar innan de går och lägger sig. Ljuset från skärmen nollställer den biologiska dygnsrytmen som fungerar utifrån hur mycket ljus kommer in i ögat. För barn som har svårt att somna, bör föräldrar lära dem avslappningsövningar som att ta djupa andetag och lyssna på lugn musik. Detta hjälper nervceller gå in i deras synkroniserade mönster snabbare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar