onsdag 9 mars 2016

Vad är din emotionella IQ?

Det som gör vissa människor mer framgångsrika i arbetet och livet än andra påverkas också av vår emotionella intelligens, d.v.s. hur vi hanterar känslor, både vår egna och andras. Platon sa att all lärande har en känslomässig grund och han kan ha rätt. Vårt sätt att interagera med och reglera våra känslor påverkar nästan varje aspekt av våra liv.
Man kan säga att emotionell intelligens (EQ​​) handlar om att vara "street smart" och som hjälper oss ta oss framåt i livet.

Det som kännetecknar emotionell intelligens är att du är självsäker, bra på att arbeta mot dina mål, att du är anpassningsbar och flexibel. Samt att du återhämtar sig snabbt från stress och du är motståndskraftig. Daniel Goleman, psykolog och författare säger att livet går mycket smidigare om du har en bra emotionell intelligens.

De fem delarna i emotionell intelligens, enligt definitionen av Goleman, är självkännedom, självreglering, motivation, social kompetens och empati. Vi kan vara starka i vissa av dessa områden och svaga på andra, men vi har alla möjlighet att förbättra alla fem.

Vet du hur känslomässigt intelligent du är? Här är 14 tecken på att du har en hög EQ.

1. Du är nyfiken och intresserad av människor du inte känner.
Älskar du att träffa nya människor och har du en tendens att ställa massor av frågor när du har precis träffat dem? I så fall har du en viss grad av empati, en av de viktigaste komponenterna i emotionell intelligens. Mycket empatiska människor tar hänsyn till de andras behov och känslor. De är väldigt nyfikna på främlingar och genuint intresserade av att lära mer om andra.
Att vara nyfiken på andra är också ett sätt att odla empati. Nyfikenhet ökar vår empati när vi pratar med människor utanför vår vanliga sociala krets.

2. Du är en bra ledare.
Exceptionella ledare har ofta en sak gemensamt, enligt Goleman. Förutom de traditionella kraven på framgång som talang, stark arbetsmoral och ambitioner så har de också en hög grad av emotionell intelligens. I en forskning som jämförde ledare fann man att 90 % av skillnaden mellan en genomsnittlig ledare och en utmärkt ledare berodde på emotionell intelligens snarare än kognitiv förmåga. 

3. Du vet dina styrkor och svagheter.
Att ha självinsikt är att vara ärlig mot dig själv om vem du är och veta vad du är bra på och vilka är dina svagheter samt acceptera dessa saker om dig själv. En känslomässigt intelligent person lär sig att identifiera sina starka sidor och svaga sidor och analysera hur man arbetar mest effektivt med denna självinsikt. Denna medvetenhet föder ett starkt självförtroende som är en huvudfaktor för emotionell intelligens, enligt Goleman.

4. Du vet hur du fokuserar din uppmärksamhet.
Blir du distraherad av varje tweet, meddelande och passerande tanke? Om så är fallet, kan du blockera dig själv från din känslomässiga intelligens. Förmågan att stå emot distraktioner och fokusera på uppgiften handlar för det mesta om emotionell intelligens, säger Goleman. Utan att vara närvarande med oss själva och andra är det svårt att utveckla självkännedom och starka relationer. Det handlar också om din förmåga att koncentrera dig på det arbete du gör eller ditt skolarbete istället för att titta på ett meddelande du fick på din mobil eller på social medier.

5. När du är upprörd, du vet exakt varför.
Vi upplever ett antal känslomässiga svängningar under dagen och ofta förstår vi inte ens vad som orsakade en känsla av ilska eller sorg. Men en viktig aspekt av självkännedom är förmågan att känna igen var dina känslor kommer ifrån och att veta varför du känner dig upprörd. Självkännedom handlar om att känna igen känslor när de uppstår i stället för att ignorera dem. Emotionellt intelligenta människor tar distans från sina känslor, för att titta på vad de känner och känna efter hur de påverkas av känslan.

6. Du kan komma överens med de flesta.
Att ha givande, effektiva relationer är ett tecken på emotionell intelligens, säger Goleman.

7. Du bryr dig om att vara en god, moralisk person.
En aspekt av emotionell intelligens är vår "moraliska identitet" som har att göra med i vilken utsträckning vi vill se oss själva som etiska, omtänksamma människor. Om du är någon som bryr dig om att bygga upp denna sida av dig själv (oavsett hur du har handlat i tidigare situationer), kanske har du en hög EQ.

8. Du tar dig tid att sakta ner och hjälpa andra.
Om du gör en vana av att sakta ner för att uppmärksamma andra, genom att säga hej till någon eller att hjälpa en äldre kvinna på tunnelbanan, visar du en hög emotionell intelligens. Många av oss, en stor del av tiden, är helt fokuserad på oss själva för att vi är så upptagna med att fara runt i ett stressade tillstånd samt försöker få saker gjorda. Vi helt enkelt tar oss inte tid att lägga märke till (eller hjälp) andra. Att vara mer uppmärksam, till skillnad från att absorberas i din egen lilla värld, skapar medkänsla, en viktig del av EQ.

9. Du är bra på att läsa människors ansiktsuttryck.
Att kunna känna av hur andra mår är en viktig del av att ha en bra EQ. Gör denna test från UC Berkeley för att ta reda på hur skicklig du är på att läsa andras känslor. http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/

10. När du faller, tar du dig upp igen.
Hur du handskas med misslyckanden och motgångar säger mycket om vem du är. Individer med hög EQ vet att det finns en sak som vi alla måste göra i livet och det är att fortsätta. När en känslomässigt intelligent person upplever ett misslyckande eller bakslag, kan han eller hon kan ta sig tillbaka snabbt. Detta är delvis på grund av förmågan att uppmärksamma de negativa känslorna utan att låta dem ta kontroll, vilket ger en högre grad av motståndskraft. Den medvetna personen döljer inte negativa känslor, utan istället låter dem vara sida vid sida med andra känslor. Så du kan samtidigt känna dig ledsen och ändå kunna tänka hur tacksam du är om något annat.

11. Du är en bra människokännare.
Du har alltid fått snabbt en känsla om vem den du möter är och din intuition har sällan slagit fel.

12. Du litar på din magkänsla.
En känslomässigt intelligent person är någon som känner sig bekväm att följa sin intuition. Om du kan lita på dig själv och dina känslor, finns det all anledning att lyssna till den tysta rösten inuti (eller magkänslan) som vägleder dig.

13. Du har alltid varit driven.
Har du alltid varit ambitiös och hårt arbetande som barn, även när du inte belönades för det? Om du är självmotiverad och självgående och om du kan fokusera din uppmärksamhet och energi mot att uppnå dina mål då har du sannolikt en hög EQ.

14. Du vet när man ska säga "nej”.
Självreglering, en av de fem komponenterna i emotionell intelligens, innebär att kunna disciplinera sig själv och undvika ohälsosamma vanor. Emotionellt intelligenta människor är i allmänhet väl rustade att tåla stress (som för många av oss triggar i gång en dålig vana) och att kontrollera sina impulser, enligt Goleman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar