tisdag 29 mars 2016

Påverkad av musik?

Studier visar hur starkt vi påverkas av musik
Vi tar ofta musik för givet.

De flesta lyssnar på musik under större delen av arbetsdagen. Men när du försöker beskriva exakt vad musiken gör med dig är det svårt att hitta orden. Det verkar obeskrivbar och abstrakt. Men två av de senaste vetenskapliga studierna om hur hjärnan reagerar när den utsätts för musik tyder på att det är något påtagligt som sker.

Med hjälp av en magnetresonanstomografi (fMRI) har man sett hur hjärnan reagerar när en musiker spelar musik samt när någon lyssnar på musik. Båda visar ett tydligt resultat hur starkt vi påverkas av musik. De visar att musik egentligen är en speciell typ av språk, en som påverkar våra känslor istället för vårt logiska sinne.

När man observerade hjärnfunktionen hos två som spelade musik tillsammans och improviserade visade deras hjärna som om de skulle ha pratat med varandra. Så det spelar ingen roll om du spelar ett instrument eller lyssnar på en låt, effekten är densamma.  Hjärnan reagerar olika på olika typer av musik genom att framkalla specifika känslomässiga, fysiska och beteendemässiga reaktioner, nästan som om känslorna kommunicerade med hjärnan bättre än ord.

Varje genre och varje låt är sin egen karta till en unik kombination av känslor och tankar.  Våra reaktioner på musik är djupgående. Lugn musik får oss att bli reflekterande, musik med mer rytm får oss att bli optimistiska och ger oss energi. En aggressiv låt kan inspirera aggressiva känslor. Men oavsett vilken typ av musik vi lyssnar är det lika viktig som samtal. Musik kan väcka känslor av eufori och begär och frigöra dopamin i hjärnan som är kopplad till glädje, belöning och även missbruk. Musik är ett samtal mellan lyssnaren och den som spelar musik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar