lördag 19 mars 2016

Att klaga kan skada dig

När du fyller dig med negativitet kan det ge allvarliga konsekvenser för din mentala och fysiska hälsa.
Varför klagar vi? Det är inte för att tortera andra med negativitet. När vi ägnar oss i att klaga, gör vi det för att "ventilera." Vi tror att genom att få släppa ut våra känslor, kommer vi att må bättre.
Men forskare påstår att det finns några allvarliga brister i detta resonemang. När vi uttrycker negativitet tenderar både vi och lyssnaren må sämre. "Folk fiser inte i hissen. Att ”ventilera” liknar en emotionell fis i ett stängt område. Det låter som en bra idé, men det blir helt fel" säger psykologen Jeffrey Lohr.
Så att klaga är dåligt för ditt eget humör och försämrar stämningen för dina vänner och kollegor, men det finns andra saker som påverkas av din negativitet. Det är även dåligt för din hjärna och din hälsa.
Steven Parton, författare, förklarar hur klagande förändrar din hjärna till det sämre och har också allvarliga negativa konsekvenser för din mentala hälsa. I själva verket går han så långt och säger att klaga kan bokstavligen döda dig. Här är de tre sätten han påstår hur klagandet skadar din hälsa:
1. "Nervceller som aktiveras tillsammans, sammankopplas."

Detta är en av de första neurovetenskapsstuderande får lära sig. I din hjärna finns en samling av synapser åtskilda från varandra i ett tomrum som kallas den synaptiska klyftan. När du tänker en tanke, skjuter en synaps ut en kemikalie över klyftan till en annan synaps, för att bygga en bro genom tomrummet så att en elektrisk signal kan skickas vidare med relevant information om det du funderar på. Varje gång detta elektrisk laddning utlöses, växer synapserna närmare varandra för att minska avståndet den elektriska laddningen måste korsa. Hjärnan skapar egna kretsar och ändrar sig fysiskt.
När du väl har börjat tänka en tanke gör hjärnan process det lättare för dig att tänka den tanken igen.

Det är inte bra nyheter för ständigt dystra personer (men lyckligtvis fungerar tacksamhet på motsatt sätt och bygger upp din positivitetsmuskler). Upprepade negativa tankar gör det lättare att tänka ännu mer negativa tankar, men det är mer sannolikt att negativa tankar kommer att komma till dig lättare när som helst. Så när du är konsekvent med att vara negativ styr du din personlighet mot det negativa.
Dessa synapser som har blivit sammankopplade med vårt sätt att tänka resulterar i en allmänt mer pessimistisk syn: "Genom upprepning av tankar, har du fört paret av synapser som representerar dina negativa tankemönster närmare och närmare varandra och när ögonblicket uppstår för dig att bilda en tanke, ja då vinner tankarna som har mindre avstånd att resa från en synaps till en annan. Det vill säga negativitet övervinner positivitet.
2. Du är vem du umgås med.

Att du tänker negativa tankar (klagar, kritiserar mm) formar om din hjärna för negativitet, men det händer även när du umgås med negativa människor. "När vi ser någon uppleva en känsla (vare sig det handlar om ilska, sorg, lycka mm) testar vår hjärna samma känsla för att föreställa sig vad den andra personen går igenom. Hjärnan gör detta genom att försöka para ihop samma synapser i din egen hjärna så att du kan bättre relatera till de känslor som du observerar. Detta är i grund och botten empati eller kränkande mentalitet eller känsla av glädje på en festival. Men det är också din kväll i baren med dina vänner som är jobbiga.
Om du vill stärka din förmåga i att vara positiv och försvaga din reflex för dysterhet omge dig med glada människor som hjälper din hjärna att skapa nya synapser för glädje.
3. Stress är dåligt även för din kropp.


Det låter som en bra idé att hålla sig borta från negativitet för att skydda din mentala hälsa, men det är lika viktigt för din fysisk hälsa att sluta klaga. När din hjärna är laddar upp synapserna med ilska, försvagar du ditt immunförsvar, höjer blodtrycket, vilket i sin tur ökar risken för hjärtsjukdomar, fetma och diabetes, samt en mängd andra negativa sjukdomar. Den skyldige är stresshormonet kortisol. När du är negativ, frigör du det och förhöjda nivåer av kortisol stör inlärningen, minneskapaciteten, ger lägre immunförsvar och bentäthet, ger viktökning, höjer blodtryck, kolesterol, skapar hjärtsjukdomar mm. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar