tisdag 29 mars 2016

Påverkad av musik?

Studier visar hur starkt vi påverkas av musik
Vi tar ofta musik för givet.

De flesta lyssnar på musik under större delen av arbetsdagen. Men när du försöker beskriva exakt vad musiken gör med dig är det svårt att hitta orden. Det verkar obeskrivbar och abstrakt. Men två av de senaste vetenskapliga studierna om hur hjärnan reagerar när den utsätts för musik tyder på att det är något påtagligt som sker.

Med hjälp av en magnetresonanstomografi (fMRI) har man sett hur hjärnan reagerar när en musiker spelar musik samt när någon lyssnar på musik. Båda visar ett tydligt resultat hur starkt vi påverkas av musik. De visar att musik egentligen är en speciell typ av språk, en som påverkar våra känslor istället för vårt logiska sinne.

När man observerade hjärnfunktionen hos två som spelade musik tillsammans och improviserade visade deras hjärna som om de skulle ha pratat med varandra. Så det spelar ingen roll om du spelar ett instrument eller lyssnar på en låt, effekten är densamma.  Hjärnan reagerar olika på olika typer av musik genom att framkalla specifika känslomässiga, fysiska och beteendemässiga reaktioner, nästan som om känslorna kommunicerade med hjärnan bättre än ord.

Varje genre och varje låt är sin egen karta till en unik kombination av känslor och tankar.  Våra reaktioner på musik är djupgående. Lugn musik får oss att bli reflekterande, musik med mer rytm får oss att bli optimistiska och ger oss energi. En aggressiv låt kan inspirera aggressiva känslor. Men oavsett vilken typ av musik vi lyssnar är det lika viktig som samtal. Musik kan väcka känslor av eufori och begär och frigöra dopamin i hjärnan som är kopplad till glädje, belöning och även missbruk. Musik är ett samtal mellan lyssnaren och den som spelar musik.

lördag 26 mars 2016

Vetenskapen om goda gärningar

Goda gärningar smittar
Vi har en naturlig förmåga att imitera människor runtomkring oss. Vi anammar deras tankar om lämplig beteende och vi känner vad de känner. Välgörenhet är inte undantag. I ett experiment med ett spel som skapades för att mäta altruism, kunde man visa att varje dollar som gavs resulterade i att de som såg denna generositet hade lättare att ge.
Sociala nätverket bidrar till goda gärningar
Samma experiment visade att generositet sprider sig upp tre nivåer via nätverket (från en person till en person till en person till en person) och när vi lagt upp alla extra donationer som resulterade vid varje steg, fann vi att en extra dollar gav tre extra dollar från alla andra i nätverket.

Budskapet förstärks när det sprids naturligt
Folk bombarderas av information hela tiden i vår teknik-centrerad samhälle, därför kan forum till goda gärningar tappas bort. Vår forskning antyder att den indirekta effekten av en uppmaning till dina vänner är ungefär tre gånger större än den direkta effekten på dig som mottog uppmaningen i första hand. Ju mer du kan få människor att sprida budskapet naturligt, desto större effekt blir det.

Nära vänner har en stor betydelse 
Vid beteenden som övervikt, rökning och drickandet, fann vi att de som vi var ihop med hade den största påverkan på vår beteende, även syskonen och vänner än vad t.ex. grannarna hade. Så när man vill påverka människors beteende ska man fokusera motivationsarbetet gentemot dessa starka nätverk i stället för att sprida budskapet över mer avlägsna kontakter.

Våra nära riktiga vänner är också “online”
Även om de flesta online-relationer inte är starka (den genomsnittliga personen på Facebook har ca 150 "vänner"), tenderar vi att vara anslutna till våra närmaste vänner på nätet med. Därför är det möjligt att använda sociala nätverket på nätet för att nå våra verkliga vänner för att sprida goda gärningar.

Gör goda gärningar synliga 
En experimentell studie av donationer visade att människorna donerade mer när man berättade för de om någon annans donation (hur stor den var). Men överdriv inte, för i samma studie fann man att om man överdrev andras donationer (att någon donerade ofantligt mycket) valde man att inte donera alls för att inte verka snåla.

Förstå styrkan med ditt nätverk
Allt vi gör ger krusningar genom vårt nätverk. Om du mår bra efter att du gjort en god gärning, kommer detta att ha en positiv effekt på dina vänner, dina vänners vänner och även dina vänners vänners vänner. Din egen positiva inspiration och förändring påverkar hundratals människor. Och alla vill vara med att göra världen till en bättre plats.

tisdag 22 mars 2016

Plastätande bakterier – vår räddning?

Forskare i Japan har upptäckt en bakteriestam som kan äta plast, en upptäckt som kan lösa världens snabbt växande föroreningsproblem: plast.

Bakteriearten bryter ner helt en av de vanligaste typerna av plast som kallas Polyetentereftalat (PET). Det är den typ som används för dryckesflaskor, kosmetika och rengöringsmedel.
Så mjölmask som äter Styrofoam kan bidra till att minska plastavfall.

Resultaten, som publicerades i den akademiska tidskriften "Science", säger att "Ideonella sakaiensis bryter ner plast med hjälp av två enzymer." Forskarna fann också att mjölmasken kan leva på en diet av frigolit och andra typer av plast.

Detta är riktigt goda nyheter för miljön. Nästan en tredjedel av alla plastförpackningar hamnar i naturen varnar World Economic Forum (WEF).

WEF rapporten som bygger på en analys av 20 studier och intervjuer med 180 experter berättar att bara 14 % av plastförpackningar samlas in för återvinning och att det kommer att vara mer plast än fisk i världshaven 2050. 

lördag 19 mars 2016

Att klaga kan skada dig

När du fyller dig med negativitet kan det ge allvarliga konsekvenser för din mentala och fysiska hälsa.
Varför klagar vi? Det är inte för att tortera andra med negativitet. När vi ägnar oss i att klaga, gör vi det för att "ventilera." Vi tror att genom att få släppa ut våra känslor, kommer vi att må bättre.
Men forskare påstår att det finns några allvarliga brister i detta resonemang. När vi uttrycker negativitet tenderar både vi och lyssnaren må sämre. "Folk fiser inte i hissen. Att ”ventilera” liknar en emotionell fis i ett stängt område. Det låter som en bra idé, men det blir helt fel" säger psykologen Jeffrey Lohr.
Så att klaga är dåligt för ditt eget humör och försämrar stämningen för dina vänner och kollegor, men det finns andra saker som påverkas av din negativitet. Det är även dåligt för din hjärna och din hälsa.
Steven Parton, författare, förklarar hur klagande förändrar din hjärna till det sämre och har också allvarliga negativa konsekvenser för din mentala hälsa. I själva verket går han så långt och säger att klaga kan bokstavligen döda dig. Här är de tre sätten han påstår hur klagandet skadar din hälsa:
1. "Nervceller som aktiveras tillsammans, sammankopplas."

Detta är en av de första neurovetenskapsstuderande får lära sig. I din hjärna finns en samling av synapser åtskilda från varandra i ett tomrum som kallas den synaptiska klyftan. När du tänker en tanke, skjuter en synaps ut en kemikalie över klyftan till en annan synaps, för att bygga en bro genom tomrummet så att en elektrisk signal kan skickas vidare med relevant information om det du funderar på. Varje gång detta elektrisk laddning utlöses, växer synapserna närmare varandra för att minska avståndet den elektriska laddningen måste korsa. Hjärnan skapar egna kretsar och ändrar sig fysiskt.
När du väl har börjat tänka en tanke gör hjärnan process det lättare för dig att tänka den tanken igen.

Det är inte bra nyheter för ständigt dystra personer (men lyckligtvis fungerar tacksamhet på motsatt sätt och bygger upp din positivitetsmuskler). Upprepade negativa tankar gör det lättare att tänka ännu mer negativa tankar, men det är mer sannolikt att negativa tankar kommer att komma till dig lättare när som helst. Så när du är konsekvent med att vara negativ styr du din personlighet mot det negativa.
Dessa synapser som har blivit sammankopplade med vårt sätt att tänka resulterar i en allmänt mer pessimistisk syn: "Genom upprepning av tankar, har du fört paret av synapser som representerar dina negativa tankemönster närmare och närmare varandra och när ögonblicket uppstår för dig att bilda en tanke, ja då vinner tankarna som har mindre avstånd att resa från en synaps till en annan. Det vill säga negativitet övervinner positivitet.
2. Du är vem du umgås med.

Att du tänker negativa tankar (klagar, kritiserar mm) formar om din hjärna för negativitet, men det händer även när du umgås med negativa människor. "När vi ser någon uppleva en känsla (vare sig det handlar om ilska, sorg, lycka mm) testar vår hjärna samma känsla för att föreställa sig vad den andra personen går igenom. Hjärnan gör detta genom att försöka para ihop samma synapser i din egen hjärna så att du kan bättre relatera till de känslor som du observerar. Detta är i grund och botten empati eller kränkande mentalitet eller känsla av glädje på en festival. Men det är också din kväll i baren med dina vänner som är jobbiga.
Om du vill stärka din förmåga i att vara positiv och försvaga din reflex för dysterhet omge dig med glada människor som hjälper din hjärna att skapa nya synapser för glädje.
3. Stress är dåligt även för din kropp.


Det låter som en bra idé att hålla sig borta från negativitet för att skydda din mentala hälsa, men det är lika viktigt för din fysisk hälsa att sluta klaga. När din hjärna är laddar upp synapserna med ilska, försvagar du ditt immunförsvar, höjer blodtrycket, vilket i sin tur ökar risken för hjärtsjukdomar, fetma och diabetes, samt en mängd andra negativa sjukdomar. Den skyldige är stresshormonet kortisol. När du är negativ, frigör du det och förhöjda nivåer av kortisol stör inlärningen, minneskapaciteten, ger lägre immunförsvar och bentäthet, ger viktökning, höjer blodtryck, kolesterol, skapar hjärtsjukdomar mm. 

onsdag 16 mars 2016

En förändring i hjärtat förändrar allt

California Institut visar hur människor faktiskt kan få sin puls att slå på ett mer hälsosammare sätt.

Forskning från HeartMath visar att känslorna påverkar mycket snabbare och är kraftfullare än tankar. Och att, när det gäller kroppen, är hjärtat mycket viktigare än hjärnan för hälsa och välbefinnande.
En kort återupplevelse av ett kärt minne skapar en synkronisering i hjärtrytmen på bara några sekunder.
Med hjälp av ett enkelt recept som består av ett antal övningar som vem som helst kan göra var som helst i ett par minuter, kämpar HeartMath framgångsrikt mot det största hotet för hälsa, lycka och frid i den här världen: stress.

En framgångsrik anti-stress strategi ger resultat just i det ögonblick då stress upplevs.
Detta är vad HeartMath gör, och det är varför deras kundlista består nu sådana ledande företag som Hewlett Packard, Shell, Unilever, Cisco Systems och Boeing. HeartMath har publicerat ett stort antal vetenskaplig forskning i etablerade och respekterade publikationer såsom Harvard Business Review och American Journal of Cardiology.

Du kan lära dig dessa tekniker i fem minuter och få positiva resultat om du gör dem några gånger om dagen i 30 sekunder. Känslor som medkänsla, kärlek, omsorg och uppskattning producerar en väl fungerande hjärtrytm, medan känslor av ilska, frustration, rädsla och fara avger en ojämn bild.

När människor upplever kärlek, de känner sig inte bara lyckliga och glada, men också producerar hormoner som förhindrar åldrande och ger oss känslor av ungdomlig vitalitet. HeartMaths slogan: en förändring i hjärtat förändrar allt, sammanfattar det kort. Vi kan förändra världen, genom att börja med oss ​​själva.
För att besöka inspirerande Institute of HeartMath, se http://www.heartmath.org.

måndag 14 mars 2016

Tångbaserat material kan ersätta plastförpackningar

Nästan allt runtomkring oss består av plast, förpackningar för livsmedel, leksaker och varje typ av produkt där emellan. Även med återvinningsinsatser kan inte plast återvinnas om och om igen, till skillnad från aluminium och glas. Plast är känd för att vara svårt att bryta ner och har en livscykel på 500 och 1000 år. 
Amam, en ny japans designföretag blev bekymrad över konsekvenserna av att använda så mycket plast, utvecklade ett mer miljövänligt sätt att paketera varor. Produkten heter Agar Plasticity och består av agar, ett gelatin-aktigt material som finns i röda havsalger.
Trion bakom Amam, Kosuke Araki, Noriaki Maetani och Akira Muraoka, arbetar alla som designers och de gick ihop 2015 för att skapa tillsammans något utanför deras respektive intresseområden. Agar Plasticity är gruppens första samarbetsprojekt.
"Vi lockades av agar som material på en lokal marknad. Agar hade en lämplig konsistens och tilltalande utseende. Relativt snart efter det, trodde vi att agars struktur och att den var viktmässigt lätt skulle vara lämplig för stötdämpande material. Sedan gjorde vi en del experiment och fann agar formbar, så vi bestämde oss för att jobba vidare med det”.

Agar har en lång historia som en livsmedelsingrediens i Japan, där det vanligtvis säljs torkad. Vanligtvis smälter man agarn i varmt vatten för att göra traditionella japanska sötsaker och desserter. Processen att göra agar-baserade förpackningar är ganska lika.

Agar plast-processen börjar med att man löser upp agarpulver i sjudande vatten och hälls därefter i en form. När agar blir till ett slags gelé, fryser man formen för ungefär två dagar. Denna frysmetod formar agar till en struktur som har stöddämpande egenskaper som ett förpackningsmaterial. Efter två dagar tinas materialet upp och lufttorkas.
Målet är att skapa förpackningar till ömtåliga produkter som flaskor och visionen är att ersätta engångsplastprodukter, som kassar, hotellprodukter och så vidare med agar-plast. Nu hoppas teamet hitta forskare och resurser till projektet för samverkan.  
Agar-plast är miljövänlig och kan tas hand om på ett enkelt sätt då den absorberar och behåller vatten ganska bra. Den kan användas för att bevara vatten i jorden t.ex. i trädgården genom att blanda den med jord. Om agar-plast hamnar i havet, skulle det inte vara skadligt för miljön, med tanke på att den kommer från havet.

Agar utvinns ur två specifika typer av röda alger genom kokning. En av dem, den som används för att producera agarpulver kan odlas i vatten. Den odlas och skördas i hela världen som i Chile, Egypten, Asien mm. Den andra typen av agar går inte att odla.

Fast Agar Plasticity är fortfarande i prototyp fas, är det verkligen uppmuntrande att se en sådan relativt enkel alternativ till plastförpackningar. 

söndag 13 mars 2016

Plastbank

Plastbank: Minska fattigdomen genom att skörda plastavfall för 3D-skrivare

Plast kom som en gåva från ovan bara för att bli en produkt som finns överallt och som vi inte har kontroll över. Vi förorenar vår miljö med plast, havet, naturen och låter djuren dö pga. plastavfall. Tänk om vi skulle kunna använda plastavfall till en typ av ny ”valuta” och genom det bidra till att minska fattigdomen?
Det är tanken bakom Plastbank, som uppmanar till att skörda och återanvända plastavfall för att sen användas dem för att göra 3D-utskrifter, som "Samhällsnyttigt plaståtervinning".
Plastbanken bygger upp plaståtervinningsstationer runt om i världen, där det finns ett överflöd av både plastavfall och fattigdom.

Vi ger människor möjligheten för att försörja sig själv genom att samla plast som en valuta som de sen kan byta för verktyg, hushållsartiklar och 3D-utskrifter.
Deras uppdrag är att reducera plastavfall från naturen och samtidigt hjälpa människor att resa sig från fattigdom och gå över till entreprenörskap.

En del av problemet med plast är att vi inte förstår att det finns något värde i plast och då slänger man det ut i naturen urskillningslöst. Men om det verkliga värdet av plast kunde synliggöras, skulle det bli alltför värdefullt att helt enkelt kasta bort plast för man skulle betrakta det som en resurs, inte en restprodukt.

Plastbanken drev en framgångsrik folkinsamlingskampanj i år och samlade 140 000 kr för att starta sitt första pilotprojekt i Lima, Peru, i februari 2014.
”Vår självgående affärsmodell gör det möjligt för de fattiga att samla plast som en valuta och som bidrar till olika möjligheter, inklusive utbildning, förnödenheter och 3D tryckeritjänster", säger Plastbank.

Eftersom det finns så många olika typer av plast, kan återvinning alla av dem verka som en monumental uppgift, men Dr Mike Biddle, som sitter i styrelsen av plastbank, kan ha svaret, eftersom han har utvecklat en omfattande återvinningssystem med 30 steg, som kan producera tex plastpellets av återanvänt plast till industrin, som skulle hjälpa dem att reducera energin de använda till mindre än en tiondel av den energi de använder idag när de använder ”vanlig plast”.

onsdag 9 mars 2016

Vad är din emotionella IQ?

Det som gör vissa människor mer framgångsrika i arbetet och livet än andra påverkas också av vår emotionella intelligens, d.v.s. hur vi hanterar känslor, både vår egna och andras. Platon sa att all lärande har en känslomässig grund och han kan ha rätt. Vårt sätt att interagera med och reglera våra känslor påverkar nästan varje aspekt av våra liv.
Man kan säga att emotionell intelligens (EQ​​) handlar om att vara "street smart" och som hjälper oss ta oss framåt i livet.

Det som kännetecknar emotionell intelligens är att du är självsäker, bra på att arbeta mot dina mål, att du är anpassningsbar och flexibel. Samt att du återhämtar sig snabbt från stress och du är motståndskraftig. Daniel Goleman, psykolog och författare säger att livet går mycket smidigare om du har en bra emotionell intelligens.

De fem delarna i emotionell intelligens, enligt definitionen av Goleman, är självkännedom, självreglering, motivation, social kompetens och empati. Vi kan vara starka i vissa av dessa områden och svaga på andra, men vi har alla möjlighet att förbättra alla fem.

Vet du hur känslomässigt intelligent du är? Här är 14 tecken på att du har en hög EQ.

1. Du är nyfiken och intresserad av människor du inte känner.
Älskar du att träffa nya människor och har du en tendens att ställa massor av frågor när du har precis träffat dem? I så fall har du en viss grad av empati, en av de viktigaste komponenterna i emotionell intelligens. Mycket empatiska människor tar hänsyn till de andras behov och känslor. De är väldigt nyfikna på främlingar och genuint intresserade av att lära mer om andra.
Att vara nyfiken på andra är också ett sätt att odla empati. Nyfikenhet ökar vår empati när vi pratar med människor utanför vår vanliga sociala krets.

2. Du är en bra ledare.
Exceptionella ledare har ofta en sak gemensamt, enligt Goleman. Förutom de traditionella kraven på framgång som talang, stark arbetsmoral och ambitioner så har de också en hög grad av emotionell intelligens. I en forskning som jämförde ledare fann man att 90 % av skillnaden mellan en genomsnittlig ledare och en utmärkt ledare berodde på emotionell intelligens snarare än kognitiv förmåga. 

3. Du vet dina styrkor och svagheter.
Att ha självinsikt är att vara ärlig mot dig själv om vem du är och veta vad du är bra på och vilka är dina svagheter samt acceptera dessa saker om dig själv. En känslomässigt intelligent person lär sig att identifiera sina starka sidor och svaga sidor och analysera hur man arbetar mest effektivt med denna självinsikt. Denna medvetenhet föder ett starkt självförtroende som är en huvudfaktor för emotionell intelligens, enligt Goleman.

4. Du vet hur du fokuserar din uppmärksamhet.
Blir du distraherad av varje tweet, meddelande och passerande tanke? Om så är fallet, kan du blockera dig själv från din känslomässiga intelligens. Förmågan att stå emot distraktioner och fokusera på uppgiften handlar för det mesta om emotionell intelligens, säger Goleman. Utan att vara närvarande med oss själva och andra är det svårt att utveckla självkännedom och starka relationer. Det handlar också om din förmåga att koncentrera dig på det arbete du gör eller ditt skolarbete istället för att titta på ett meddelande du fick på din mobil eller på social medier.

5. När du är upprörd, du vet exakt varför.
Vi upplever ett antal känslomässiga svängningar under dagen och ofta förstår vi inte ens vad som orsakade en känsla av ilska eller sorg. Men en viktig aspekt av självkännedom är förmågan att känna igen var dina känslor kommer ifrån och att veta varför du känner dig upprörd. Självkännedom handlar om att känna igen känslor när de uppstår i stället för att ignorera dem. Emotionellt intelligenta människor tar distans från sina känslor, för att titta på vad de känner och känna efter hur de påverkas av känslan.

6. Du kan komma överens med de flesta.
Att ha givande, effektiva relationer är ett tecken på emotionell intelligens, säger Goleman.

7. Du bryr dig om att vara en god, moralisk person.
En aspekt av emotionell intelligens är vår "moraliska identitet" som har att göra med i vilken utsträckning vi vill se oss själva som etiska, omtänksamma människor. Om du är någon som bryr dig om att bygga upp denna sida av dig själv (oavsett hur du har handlat i tidigare situationer), kanske har du en hög EQ.

8. Du tar dig tid att sakta ner och hjälpa andra.
Om du gör en vana av att sakta ner för att uppmärksamma andra, genom att säga hej till någon eller att hjälpa en äldre kvinna på tunnelbanan, visar du en hög emotionell intelligens. Många av oss, en stor del av tiden, är helt fokuserad på oss själva för att vi är så upptagna med att fara runt i ett stressade tillstånd samt försöker få saker gjorda. Vi helt enkelt tar oss inte tid att lägga märke till (eller hjälp) andra. Att vara mer uppmärksam, till skillnad från att absorberas i din egen lilla värld, skapar medkänsla, en viktig del av EQ.

9. Du är bra på att läsa människors ansiktsuttryck.
Att kunna känna av hur andra mår är en viktig del av att ha en bra EQ. Gör denna test från UC Berkeley för att ta reda på hur skicklig du är på att läsa andras känslor. http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/

10. När du faller, tar du dig upp igen.
Hur du handskas med misslyckanden och motgångar säger mycket om vem du är. Individer med hög EQ vet att det finns en sak som vi alla måste göra i livet och det är att fortsätta. När en känslomässigt intelligent person upplever ett misslyckande eller bakslag, kan han eller hon kan ta sig tillbaka snabbt. Detta är delvis på grund av förmågan att uppmärksamma de negativa känslorna utan att låta dem ta kontroll, vilket ger en högre grad av motståndskraft. Den medvetna personen döljer inte negativa känslor, utan istället låter dem vara sida vid sida med andra känslor. Så du kan samtidigt känna dig ledsen och ändå kunna tänka hur tacksam du är om något annat.

11. Du är en bra människokännare.
Du har alltid fått snabbt en känsla om vem den du möter är och din intuition har sällan slagit fel.

12. Du litar på din magkänsla.
En känslomässigt intelligent person är någon som känner sig bekväm att följa sin intuition. Om du kan lita på dig själv och dina känslor, finns det all anledning att lyssna till den tysta rösten inuti (eller magkänslan) som vägleder dig.

13. Du har alltid varit driven.
Har du alltid varit ambitiös och hårt arbetande som barn, även när du inte belönades för det? Om du är självmotiverad och självgående och om du kan fokusera din uppmärksamhet och energi mot att uppnå dina mål då har du sannolikt en hög EQ.

14. Du vet när man ska säga "nej”.
Självreglering, en av de fem komponenterna i emotionell intelligens, innebär att kunna disciplinera sig själv och undvika ohälsosamma vanor. Emotionellt intelligenta människor är i allmänhet väl rustade att tåla stress (som för många av oss triggar i gång en dålig vana) och att kontrollera sina impulser, enligt Goleman.

onsdag 2 mars 2016

App som levererar matrester från företag till de hemlösa

När UC Berkeley elev Komal Ahmad bjöd en hemlös man på lunch blev hon inspirerad att skapa en app som skulle förändra livet för hundratusentals personer som lever på gatan.
När han ville ha pengar för mat, tog hon honom till lunch i stället och fick reda på om hans tid som en soldat i Irak. Kort efter hennes erfarenhet, startade hon ett initiativ på Berkeley att donera matrester från universitetets matsalar till lokala hemlösa skyddsrum. Programmet var så framgångsrikt att på tre år, har det spridit sig till över 140 skolor runt om i landet.
Matrester är ett allvarligt problem i USA. Amerikaner kasta ut mer mat än plast, papper, metall och glas och 2012 kastade man över 35 miljoner ton livsmedel. Samtidigt 1 av 6 amerikaner går hungriga varje år.
Ahmad lanserade en app 2013 som uppmuntrar privata företag och evenemangsplanerare att donera mat som blir över. Feeding Forward är en icke-vinstdrivande tjänst som gör det möjligt för användare att få resterna hämtade och levererade direkt till människor som behöver det mest. I San Francisco, har appen levererat 313 000 kg mat för över 575 000 hemlösa.
Som Ahmad säger att "Vi måste ta reda på hur man kan skapa hållbara lösningar där vi kan snabbare distribuera maten som vi redan har till människor som behöver det." Tusentals människor runtom i världen har visat intresse för hennes tjänst.
Människor från Nairobi, Bangalore och Hong Kong har bett Feeding Forward att expandera till deras städer och länder.
Även om Ahmads app är nu ett av de mest framgångsrika verktyg för att ge mat åt de hemlösa, är hennes app en del av den växande rörelsen som vill lösa problemet med hunger och med matsvinnet. En annan app som kallas för LeftoverSwap, skapades av ett par entreprenörer två år sedan. Med hjälp av appen ger människor bort sina matrester till de behövande.En till app, Cowboy-appen, grundades 2012, som hämtade överskottsmat från grossister och restauranger och levererade det till soppköket.
Det är djupt imponerande att en ung kvinna kunde skapa sådana påtagliga effekter lokalt där hon bor, men det mest inspirerande är den globala stöd hon fått för sitt arbete. Det visar att det finns fortfarande hopp i vår värld för generositet, medkänsla och en ljusare framtid.
Om du vill veta mer om Ahmads innovativa projekt och delta i det eller donera, besök www.feedingforward.com.