måndag 1 februari 2016

Världen kan drivas med vind, sol och vattenkraft innan år 2050

Vi kan helt bli av fossila bränslen snabbt, om länderna bara kan hitta den politiska viljan.
Inom några decennier skulle världen kunna drivas av vind, vatten och solljus. Det är slutsatsen av en ny studie som släpptes strax innan världens ledare träffades i Paris för att komma fram till en klimatuppgörelse.
"Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att ändra energi- infrastrukturen i alla dessa länder" säger Mark Z. Jacobson, chef för Energi Program vid Stanford Universitet och som samarbetade med kollegor på Kalifornia Universitetet för att analysera energiproduktionsplaner för 139 länder. Forskarna tog fram siffror över hur mycket energi varje land skulle behöva år 2050, inklusive el, transport, uppvärmning och kylning, industri och jordbruk. Sen beräknade de hur förnybar energi skulle kunna täcka dessa behov, där det kunde gå och hur mycket det skulle kosta.
"Människor som försöker förhindra denna förändring hävdar att det är för dyrt eller att det inte finns tillräckligt med ström eller de försöker säga att dessa källor av energi är opålitliga och att det kommer att ta för mycket landyta eller resurser" säger Jacobson.
Förnybar energi är redan billig och kommer att bli billigare. Redan nu är energi skapad med hjälp av vindkraft billigaste i USA, som kostar bara 3,5 cent per kilowattimme jämfört med 6 till 8 cent för naturgas. I den här beräkningen har man inte tagit hänsyn till hälso- och klimatnytta. Studien påstår att med hjälp av en ny energi-infrastruktur skulle vi spara 4 -7 miljoner liv per år (då antalet människor som dör på grund av luftföroreningar kostar världen omkring 3 % av den globala bruttonationalprodukten).
En övergång till förnybara energikällor skulle skapa 20 miljoner fler arbetstillfällen än de vi förlorade i industrin för fossila bränslen. Energipriserna skulle stabiliseras, eftersom förnybara energikällor inte använder bränsle som en handelsvara (till exempel olja). Att decentralisera energikraften skulle minska risken för både terrorism i kraftverk och avbrott på grund av stormar. Länder kan bli energioberoende, vilket eliminerar en viktig orsak till global konflikt. Fyra miljarder människor som inte idag har tillgång till el skulle få tillgång till energin de behöver.
Studien lägger ut en tidslinje över hur övergången skulle kunna ske. År 2020 skulle länderna sluta bygga nya kol-, naturgas- eller kärnkraftverk (eller biomassa, som forskarna inte anser vara ett bra alternativ). Nya hushållsapparater som spisar och värmekällor skulle vara elektriska och inte fungera med gas. År 2025 skulle nya lastfartyg, tåg och bussar fungera med el. Bilar och lastbilar skulle komma dit år 2030. Så småningom, år 2050, skulle övergången vara komplett.

Det är enklare än vad vi har varit ledda att tro. Och det beror på haken som naturligtvis är politisk: Länder måste besluta om att skiftet ska ske. Om de gör det, då kan det faktiskt fungera.

Läs mer På hemsidan kan du se hur det ser ut i hela världen med energifördelning mellan förnybar energi och fossila energier. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar