onsdag 3 februari 2016

Må bra genom att skriva

Det finns flera vetenskapliga forskningar som tar upp fördelarna med det expressiva skrivandet. Studier visar att genom att skriva om sig själv och sina personliga erfarenheter kan man förbättra affektiva störningar och bidra till att minska symptomen hos cancerpatienter, förbättra hälsan efter en hjärtinfarkt, minska läkarbesök och stärka minnet. Nu har man forskat om kraften i skrivandet och att omskriva sin personliga historia kan leda till beteendeförändringar och förbättra välmående. Konceptet bygger på tanken att vi alla har en personlig berättelse som formar vår syn på världen och oss själva. 

Men ibland får vår inre röst det inte helt rätt. Vissa forskare tror att genom att skriva och sedan redigera våra egna berättelser, kan vi ändra våra uppfattningar om oss själva och identifiera hinder som står i vägen för en bättre hälsa. Det kan låta som någon slags flummig självhjälp, men forskning visar att effekterna är riktiga. 
I en av studierna om att omskriva sin personliga berättelse, samlade forskare 40 högskolestudenter vid Duke University som hade det jobbigt med studierna. De var oroliga för betyg samt ifrågasatte de sig själva om de var intellektuellt jämlika med andra elever på skolan. Gruppen delades i två: interventionsgruppen och kontrollgruppen. Studenter i interventionsgruppen fick information som visar att det är vanligt att studenter har det jobbigt under deras första år. De såg videofilmer av yngre och äldre studenter som berättare om hur deras personliga egenskaper hade förbättrats allt eftersom de anpassade sig till skolan. Målet var att uppmana dessa studenter att redigera sina egna berättelser om studietiden. Målet var att skifta deras fokus från tanken att inte passa in i högskolan till att tanken att de bara behövde mer tid att anpassa sig. Resultaten från studien, som publicerades i The Journal of Personality och social psychology, var häpnadsväckande. På kort sikt fick eleverna som hade redigerat om sin berättelse bättre betyg på ett testprov. Men de långsiktiga resultaten var den mest imponerande. Studerande som hade fått skriva om och ändra sina personliga berättelser hade förbättrat sina studiepoäng och de var mindre benägna att hoppa av under nästkommande år än de elever som inte fick samma information. I kontrollgruppen, som hade inte hade fått information, hoppade 20 % av eleverna av inom ett år. Men i interventionsgruppen var det endast en elev (5 %) som hoppade av. 
I en annan studie fokuserade Stanford forskarna på afro-amerikanska studenter som kämpade för att anpassa sig till högskolan. Några av eleverna ombads att skapa en uppsats eller videofilm där de berättar om högskolelivet som skulle visas för framtida elever. Studien visade att de studenter som deltog i skrivandet eller skapande av en videofilm fick bättre betyg i de följande månaderna än de i kontrollgruppen. 

I en annan studie ombad man gifta par att skriva om en konflikt som en neutral observatör. Bland de 120 par som utforskade sina problem genom att skriva visade större förbättring i sina äktenskap än de som inte fick skriva om sina problem. 
"Dessa skriftliga reflektioner kan verkligen knuffa människor från ett destruktivt sätt att tänka till en mer optimistisk och konstruktiv process", sa Timothy D. Wilson, professor i psykologi på University of Virginia. Han tror inte att själva skrivandet är enda sättet att lösa alla problem, men det kan definitivt hjälpa människor att hantera sin situation bättre". Att skriva tvingar människor att omskapa det som bekymrar dem och hjälper de att hitta nya sätt att se på det. Mycket av arbetet med expressiva skrivande har letts av James Pennebaker, professor i psykologi vid University of Texas. I ett av sina experiment, där studenter fick skriva 15 minuter om dagen om en viktig personlig fråga eller ytliga ämnen. Det visade sig att de elever som skrev om personliga frågor hade färre sjukdomar och färre besök på vårdcentralen. "Tanken är att få människor att förstå vem de är och var de vill gå", säger Dr. Pennebaker. "Man kan se det expressiva skrivandet som en korrigering av riktningen i livet". 
På Johnson & Johnson Human Performance Institute, livscoacher bad man klientera att identifiera sina mål, samt skriva ner varför de inte hade uppnått dessa mål. När klienterna hade skrivit ner sina egna berättelser, uppmanades de att reflektera över dem och redigera berättelserna med en ny, mer ärlig bedömning. I ett exempel skrev en kvinna i sin "gamla berättelse" att hon ville förbättra sin kondition, men som den primära familjeförsörjaren var hon tvungen att arbeta långa timmar och hon kände skuld över tiden hon var borta från sina barn. Hon skrev om sin berättelse, baserad på samma omständigheter men med en mer ärlig bedömning om varför hon inte tränade. "Sanningen är", skrev hon, "jag tycker inte om att träna och jag tror inte att jag uppskattar min hälsa tillräckligt. Jag använder arbete och barnen som en ursäkt för min brist på kondition".  Liksom denna kvinna, har vi alla många ursäkter till varför vi inte hittar tid för träning. Men när vi skriver ner våra tankar, börjar vi upptäcka att genom att flytta prioriteringar, kan vi få tid för träning.
"När du konfronteras med

sanningen med det som är viktigt för dig, skapar det den största möjligheten för förändring", säger Dr. Groppel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar