onsdag 20 januari 2016

Träna du din hjärna för att vara positiv

Som företagare (och även privat) att klara av en utmaning och misslyckande är avgörande för framgång för ditt företag. Du kan lära dig att stärka denna egenskap genom att träna din hjärna att vara positiv när tiderna är tuffa.

Människor tenderar att vara kognitivt partiska för sina misslyckanden och för negativitet. Våra hjärnor är mer benägna att söka negativ information och lagra den snabbare i minnet.
Naturligtvis är inte denna tendens enbart negativt. Att erkänna problemen och möta misslyckanden kan leda oss till bättre lösningar. Men alltför ofta går vi överstyr och slår på oss själva för våra misslyckanden eller låter oss vältra i det negativa.

Genom att medvetet öka vårt fokus på det positiva, börjar vi att jämna balansen. Vi hittar en gyllene medelväg där vi kan ta itu med misslyckanden och utmaningar utan att låta dem dra ner oss och som lämnar oss mer motiverade, produktiva och med en större chans att lyckas.
Prova dessa tre tips som hjälper dig att träna din hjärna att vara positiv:

1. Uttryck tacksamhet. Negativa händelser växer om du inte medvetet balanserar dem. När du står inför utmaningar, är det viktigt att lyfta fram det som går bra. Att fundera allt det goda i ditt liv hjälper dig att balansera den negativa tendensen, som ger din hjärna den extra tid det behöver för att registrera och minnas en positiv händelse.

För att hjälpa din hjärna lagra positiva händelser, reflektera över vad du är tacksam för och varför minst en gång i veckan. Skriv ner dina välsignelser, till exempel möjligheten att göra karriär med det du älskar eller att ha en familj som stöttar dig. Om du föredrar en daglig vana, skriv loggbok över bra saker som hände under dagen. Håll det väldigt kort. Om du försöker tvinga dig till att känna dig tacksam, då blir det som ett arbete.  Det finns bra appar som hjälper dig i detta.

2. Upprepa positiva affirmationer. Som alla politiker eller annonsörer vet, att desto oftare du hör ett meddelande, desto mer sannolikt är det att du tror på det. Samma sak gäller för meddelanden om dig själv och vad du är kapabel att göra. Genom att upprepa positiva affirmationer med övertygelse flera gånger varje morgon, tränar du din hjärna att tro på dem. Med tiden kommer du att börja internalisera dem. Upprepa dina affirmationer tyst för dig själv om du inte kan säga dessa högt.

Välj två till tre affirmationer som representerar dina värderingar och mål, såsom "jag klarar av allt som kommer min väg", "Det finns gott om tid" eller "Jag blir bättre för varje dag." Upprepningen kommer att påverka hur du tolkar negativa händelser, vilket gör dig mer motståndskraftig. Särskilt om du är förprogrammerad för negativa tankar, kan detta vara mycket effektivt.

3. Utmana negativa tankar. Varje gång en negativ tanke uppstår, väljer vi hur vi reagerar. Om vi är för oss själva, tenderar vi att älta. Våra hjärnor fokuserar sig på negativa händelser så att de verkar vara mycket större och mer betydande än de är. För att hantera detta, börja med att föreställa dig att tanken är separerat från dig själv, som något du kan observera och dekonstruera. Ta för vana att distansera dig själv istället för att vältra i det.

Utmana negativa tankar som är orättvist själv-nervärderande. Till exempel, om din det du gör inte går som du hoppades, du kanske säger att "Jag är ett misslyckande". Det är osant och improduktivt. Istället öva på att se samma händelse på ett annat sätt. Du kan säga att jag verkligen jobbade hårt, men jag räknade inte med att marknaden dippade, så jag är besviken, men nu ska jag försöka igen med ny information. Denna tolkning är snällare, sannare och mer proaktiv. I början kan denna strategi kännas svårt och du tror inte att det fungerar, men med tiden kommer du att tänka så per automatisk och negativa tankar är mindre benägna att komma upp. Ingen gör detta naturligt, du måste lära dig och öva.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar