måndag 25 januari 2016

Att vara tacksam är hälsosamt

Det har visat sig att känslan av tacksamhet har en stark effekt på din hälsa.

Du kommer att ha ett friskare hjärta: I en studie av 186 män och kvinnor med skador i hjärtat, betygsatt forskare personernas nivåer av tacksamhet och inre välbefinnande. De kom fram till att högre poäng i tacksamhet var kopplad till ett bättre humör, högre kvalité av sömn och mindre inflammationer som kan förvärra symtomen på hjärtsvikt. Under en 8-veckors period bad man en del av studiegruppen skriva ner saker som de var tacksamma för. De fann att patienter som skrev tacksamhetsjournal under åtta veckor visade sänkta inflammatoriska tendenser samt en ökning av hjärtfrekvensvariation som anses vara ett mått på minskad hjärtrisk.
Du har lättare att somna: Om du har svårt att sova, skriv ner några saker du är tacksam för innan du går och lägger dig. En studie år 2011 med studenter som kämpade för att somna då deras hjärna gick på hög varv och de var fyllda med bekymmer, kom fram till att de som skrev  tacksamhetsdagbok  (de ombads att skriva 15 minuter varje kväll skriver om en positiv händelse som hade hänt de nyligen) kunde tysta sitt sinne och sova bättre.

Tacksamhet gör dig mer optimistisk: Att vara uppskattande kan bidra till ett mer välmående liv. I en studie från 2003, delade forskare upp en grupp människor och bad några av dem skriva ner vad de var tacksamma för under veckan. En del fick skriva om problem och en tredje grupp fick skriva om neutrala saker som hänt dem. Efter några veckor, fann forskarna att de personer som skrev om saker som de var tacksamma över var mer optimistiska och rapporterade att de mådde bättre i sig själva. De även tränade mer än gruppen som skrev om saker som irriterade dem. Resultaten tyder på att en medveten satsning på uppskattning har emotionella och interpersonella fördelar.

Tacksamhet hjälper dig att skaffa nya vänner: att uttrycka tacksamhet är ett bra sätt att skapa nya relationer. I en studie 2014 (publicerad i tidskriften Emotion) bad forskare 70 högskolestudenter skriva vad de tänkte om mentorskap. De ombads att skicka kommentarer om en uppsats som yngre elever hade skrivit. Högskolestudenterna fick sedan ett meddelande från sin adept där de antingen uttryckte tacksamhet eller inte. De elever som tackade sin mentor sågs som någon med en varmare personlighet och det gjorde att högskolestudenterna var mer benägna att ge den yngre eleven personlig information, som e-postadress.
Tacksamhet förbättrar den fysiska hälsan: En analys av nästan 1000 schweiziska vuxna (som publiceras i tidskriften Personality and Individual Differences) fann att högre nivåer av tacksamhet var korrelerad med bättre självrapporterad fysisk hälsa. De människor som kände sig mer älskvärda hade en anmärkningsvärd vilja att visa ett hälsosamt beteende och söka hjälp för sina hälsorelaterade problem. Annan forskning visar att personer som är tacksamma är mer benägna att utföra fysiska aktiviteter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar