fredag 15 januari 2016

Affirmation

Ett positivt påstående om dig själv eller din omgivning. Med hjälp av affirmationer kan du omprogrammera hur du tänker, känner och handlar i alla situationer. Det är ett sätt att skapa din framtid och du beskriver allt som om det redan har skett, med känsla och bilder. Du skapar en inlevelse om det du tänker/pratar om. Själva ordet betyder bekräftelse och bejakelse. 
Det sägs att vi tänker ca 65 000 tankar om dagen.  Många av dessa är omedvetna och negativa och samma dag efter dag.  

Även reklam (både de visuella och auditiva) är affirmationer: du blir lyckligare med denna produkt, gladare, smalare, bättre förälder osv. Det är därför reklam finns överallt för det funkar. Så länge vi är omedvetna om våra tankar, styr dessa oss och vår framtid. När vi börjar ifrågasätta dem och bestämma över vad vi vill tänka, börjar vi skapa förändring och vi kan använda oss av affirmationer som hjälpmedel och verktyg i detta. 
Vill du erkänna eller inte så använder du redan affirmationer dagligen utan att du ens tänker på det. De flesta är negativa affirmationer såsom upprepade påståenden om oss själva och andra runtomkring oss. Du kan alltid byta dina destruktiva, negativt skapande affirmationer medvetet till mer positiva och hellre upprepa dem än de andra. Det kommer inte bara påverka ditt liv utan även ditt inre, hur du mår till det bättre.  
När du avslappnar och mediterar stärker du dina affirmationer, för när du är avslappnad tänker du mindre de vanemässiga, negativa tankar (affirmationer) så du kan påverka ditt inre, dina känslor och beteenden på ett lättare sätt. Detta är en slags mental träning. 
Att sända goda tankar till dig själv och dina medmänniskor är också att affirmera.  
Affirmation är alltså meningar du formulerat själv och som du läser högt eller tyst för dig själv, samt upprepar regelbundetDe ska vara positiva, formulerade i nutid, som om det redan har skett (är, kan, vill, gör, känner osv). Du kan skriva om en känsla, du kan skriva om något som blir bättre och framför allt ska du ha en känsla av vilja, tilltro och tillit till förändring. Undvik negativt laddade ord som inte, aldrig, måste, bör osv.  
Det kan se ut så här: Jag är glad och nöjd med mig självJag känner mig vacker och starkJag är friskJag klarar av allt jag gör. Jag känner mig trygg i mig själv mer och mer för varje dagJag trivs med mina vännerJag kommer i tidJag har ett inspirerande och utvecklande arbeteJag gillar utmaningar och utvecklas av demJag vill ge mer kärlekMin familj har det braJag tycker om min sambo som han/hon ärJag tycker om alla som de ärJag behåller mitt lugn i stressade situationerJag äter nyttig och god matJag känner mig smal. 
Om du skriver ner dina affirmationer, flera gånger och kanske ändrar formuleringarna lite med huvudsaken att du upprepar dem. Du kan sprida dina affirmationer överallt så att du påminns om dem, om vad du vill och önskar (kylskåp, spegel, kalender, almanacka, telefon, datorskärmen, badrum osv).  
Intentionen är att du slutar med negativa affirmationer som: Jag trivs inte med mig själv. Jag duger inte. Jag har inget minne.  Jag vågar inte prata. Jag kan inget. Jag har ont.  Jag måste ändra på min sambo, mina barn osv. Även om du tycker att många av dessa är sanna påståenden, så är dessa fortfarande bara påståenden (tankar) och inte sanningar, men genom att upprepa dessa förstärker du problemen och skapar mer av samma vara.  
 När du upprepar affirmationer, är det bra om du har en bild och känsla till din affirmation (precis som du har för de negativa, mindre konstruktiva). Efter ett tag blir dessa din verklighet, du börjar känna dem mer och på det sättet förstärker din tro på dem. Nu börjar du manifestera dessa i din vardag. Allt eftersom ändrar du din attityd gentemot dig själv och andra, du förändrar din inställning till dig själv, din kropp och andra människor. När du förändras kommer även din omgivning att behandla dig på ett annat sätt, dvs du får tillbaka det du utstrålar.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar